Męskie sprawy

Męskie sprawy

Jak zrozumieć kobietę

Z pewnością już nie raz ktoś w życiu ci mówił, że kobiety nigdy nie zrozumiesz. To jest stare jak świat powiedzenie i jest w tym sporo prawdy. Tym jak zrozumieć kobietę głowili się poeci, wielkie umysły i naukowcy. Nawet najbardziej znany psycholog Zygmunt Freud miał powiedzieć “Po trzydzies­tu la­tach ba­dań nad duszą ko­biety nie pot­ra­fię […]

Read More